Ông Abe thực thi ngoại giao "quyền lực mềm" với ông Duterte