Omicron là tên siêu biến thể nguy hiểm có đột biến gấp đôi Delta

Nhân viên y tế Nam Phi trong trang phục bảo hộ ngừa COVID-19 ở Soweto. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế Nam Phi trong trang phục bảo hộ ngừa COVID-19 ở Soweto. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế Nam Phi trong trang phục bảo hộ ngừa COVID-19 ở Soweto. Ảnh: AFP
Lên top