Olympic Tokyo có thể tổ chức không khán giả

Chủ tịch Olympic Tokyo Seiko Hashimoto cho biết, việc giảm lượng khán giả có thể giảm sức ép cho hệ thống y tế. Ảnh: AFP.
Chủ tịch Olympic Tokyo Seiko Hashimoto cho biết, việc giảm lượng khán giả có thể giảm sức ép cho hệ thống y tế. Ảnh: AFP.
Chủ tịch Olympic Tokyo Seiko Hashimoto cho biết, việc giảm lượng khán giả có thể giảm sức ép cho hệ thống y tế. Ảnh: AFP.
Lên top