Olympic Tokyo bắt đầu hành trình rước đuốc 121 ngày

Hành trình rước đuốc Thế vận hội Olympic Tokyo bắt đầu nhằm hướng lễ đến khai mạc Thế vận hội vào ngày 23.7 sắp tới. Ảnh: AFP
Hành trình rước đuốc Thế vận hội Olympic Tokyo bắt đầu nhằm hướng lễ đến khai mạc Thế vận hội vào ngày 23.7 sắp tới. Ảnh: AFP
Hành trình rước đuốc Thế vận hội Olympic Tokyo bắt đầu nhằm hướng lễ đến khai mạc Thế vận hội vào ngày 23.7 sắp tới. Ảnh: AFP
Lên top