Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Obama, Putin nói chuyện riêng chỉ 4 phút ở APEC