Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Obama không xoa dịu đám đông biểu tình chống Trump