Oanh tạc cơ Tu-22M3 lần đầu đến căn cứ Nga ở Syria

Lên top