Oanh tạc cơ Nga liên tục chạm trán tiêm kích tàng hình Mỹ ở Alaska

Tiêm kích F-22 Raptors, với sự hỗ trợ của máy bay tiếp liệu KC-135 Stratotankers và máy bay chỉ huy cảnh báo trên không E-3, đã 2 lần đánh chặn oanh tạc cơ Nga vào khu vực nhận dạng phòng không Alaska. Ảnh: NORAD.
Tiêm kích F-22 Raptors, với sự hỗ trợ của máy bay tiếp liệu KC-135 Stratotankers và máy bay chỉ huy cảnh báo trên không E-3, đã 2 lần đánh chặn oanh tạc cơ Nga vào khu vực nhận dạng phòng không Alaska. Ảnh: NORAD.
Tiêm kích F-22 Raptors, với sự hỗ trợ của máy bay tiếp liệu KC-135 Stratotankers và máy bay chỉ huy cảnh báo trên không E-3, đã 2 lần đánh chặn oanh tạc cơ Nga vào khu vực nhận dạng phòng không Alaska. Ảnh: NORAD.
Lên top