Ở Trung Quốc, chỉ người nghèo mới dùng iPhone

Kết quả nghiên cứu ở thị trường cho thấy iPhone là điện thoại cho người nghèo. Ảnh: AP
Kết quả nghiên cứu ở thị trường cho thấy iPhone là điện thoại cho người nghèo. Ảnh: AP
Kết quả nghiên cứu ở thị trường cho thấy iPhone là điện thoại cho người nghèo. Ảnh: AP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top