Ô tô lao vào cổng văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: AFP.
Lên top