Ô nhiễm không khí ở New Delhi "như hút 50 điếu thuốc một ngày"

Không khí ở New Delhi bị ô nhiễm. Ảnh: AFP/Getty.
Không khí ở New Delhi bị ô nhiễm. Ảnh: AFP/Getty.
Không khí ở New Delhi bị ô nhiễm. Ảnh: AFP/Getty.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top