Ô nhiễm không khí ở Châu Âu làm 300.000 người chết mỗi năm

Ô nhiễm không khí bao trùm Lyon, Pháp, ngày 15.10.2021. Ảnh: AFP
Ô nhiễm không khí bao trùm Lyon, Pháp, ngày 15.10.2021. Ảnh: AFP
Ô nhiễm không khí bao trùm Lyon, Pháp, ngày 15.10.2021. Ảnh: AFP
Lên top