Ô nhiễm không khí giảm ở Bangkok sau nỗ lực của chính phủ

Chỉ số ô nhiễm không khí của Bangkok đã giảm. Ảnh: Nation.
Chỉ số ô nhiễm không khí của Bangkok đã giảm. Ảnh: Nation.
Chỉ số ô nhiễm không khí của Bangkok đã giảm. Ảnh: Nation.
Lên top