Ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh khởi phát từ thời điểm không ngờ

Cư dân gần chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh và những người từng tới chợ Tân Phát Địa xếp hàng để xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP.
Cư dân gần chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh và những người từng tới chợ Tân Phát Địa xếp hàng để xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP.
Cư dân gần chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh và những người từng tới chợ Tân Phát Địa xếp hàng để xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top