Ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh: Điểm trùng hợp đáng lo với Vũ Hán

Nhân viên đo nhiệt độ cho người dân trên đường phố bên ngoài chợ Xinfadi ở Bắc Kinh hôm 12.6. Chợ bán buôn Xinfadi và chợ hải sản Jingshen đã bị đóng cửa để khử trùng sau khi các ca COVID-19 mới ở Bắc Kinh được xác nhận đã tới những chợ này. Ảnh: AFP.
Nhân viên đo nhiệt độ cho người dân trên đường phố bên ngoài chợ Xinfadi ở Bắc Kinh hôm 12.6. Chợ bán buôn Xinfadi và chợ hải sản Jingshen đã bị đóng cửa để khử trùng sau khi các ca COVID-19 mới ở Bắc Kinh được xác nhận đã tới những chợ này. Ảnh: AFP.
Nhân viên đo nhiệt độ cho người dân trên đường phố bên ngoài chợ Xinfadi ở Bắc Kinh hôm 12.6. Chợ bán buôn Xinfadi và chợ hải sản Jingshen đã bị đóng cửa để khử trùng sau khi các ca COVID-19 mới ở Bắc Kinh được xác nhận đã tới những chợ này. Ảnh: AFP.
Lên top