Nướng phân dơi tìm lời giải bí ẩn khảo cổ hang động 42.000 tuổi ở Việt Nam

Rơi móng ngựa Rhinolophus megaphyllus cung cấp nguyên liệu cho thí nghiệm. Ảnh: Đại học Flinders.
Rơi móng ngựa Rhinolophus megaphyllus cung cấp nguyên liệu cho thí nghiệm. Ảnh: Đại học Flinders.
Rơi móng ngựa Rhinolophus megaphyllus cung cấp nguyên liệu cho thí nghiệm. Ảnh: Đại học Flinders.
Lên top