Nuôi cấy thành công mô gan người bằng công nghệ in 3D

Các nhà khoa học đã nuôi cấy thành công mô gan có khả năng hoạt động trong 30 ngày trong phòng thí nghiệm. Ảnh: WFIRM
Các nhà khoa học đã nuôi cấy thành công mô gan có khả năng hoạt động trong 30 ngày trong phòng thí nghiệm. Ảnh: WFIRM
Các nhà khoa học đã nuôi cấy thành công mô gan có khả năng hoạt động trong 30 ngày trong phòng thí nghiệm. Ảnh: WFIRM
Lên top