Nước thứ 3 ở Châu Âu đạt mốc 5 triệu người tiêm chủng đầy đủ

Italia trở thành quốc gia thứ 3 ở Châu Âu đạt cột mốc 5 triệu người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Italia trở thành quốc gia thứ 3 ở Châu Âu đạt cột mốc 5 triệu người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Italia trở thành quốc gia thứ 3 ở Châu Âu đạt cột mốc 5 triệu người được tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top