Nước sông dâng cao lịch sử, Tứ Xuyên ứng phó khẩn cấp cao nhất

Nước sông Thanh Y ở tỉnh Tứ Xuyên dâng cao kỷ lục. Nguồn: CGTN.
Nước sông Thanh Y ở tỉnh Tứ Xuyên dâng cao kỷ lục. Nguồn: CGTN.
Nước sông Thanh Y ở tỉnh Tứ Xuyên dâng cao kỷ lục. Nguồn: CGTN.
Lên top