Nước nào trên thế giới nghỉ lễ Giáng sinh nhiều nhất?

Hungary là quốc gia có số ngày nghỉ lễ Giáng sinh nhiều nhất. Ảnh: Pinterest
Hungary là quốc gia có số ngày nghỉ lễ Giáng sinh nhiều nhất. Ảnh: Pinterest
Hungary là quốc gia có số ngày nghỉ lễ Giáng sinh nhiều nhất. Ảnh: Pinterest
Lên top