Nước lũ đổ về đập Tam Hiệp lập đỉnh mới, Trung Quốc tăng cấp ứng phó

Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 19.8. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 19.8. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 19.8. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top