Nước đầu tiên Sinopharm Trung Quốc chọn là nơi sản xuất vaccine COVID-19

UAE sẽ sản xuất vaccine COVID-19 của Sinopharm Trung Quốc theo một thỏa thuận liên doanh được ký kết. Ảnh: AFP
UAE sẽ sản xuất vaccine COVID-19 của Sinopharm Trung Quốc theo một thỏa thuận liên doanh được ký kết. Ảnh: AFP
UAE sẽ sản xuất vaccine COVID-19 của Sinopharm Trung Quốc theo một thỏa thuận liên doanh được ký kết. Ảnh: AFP
Lên top