Nước đầu tiên ở Châu Âu tuyên bố sạch bóng COVID-19

Thủ tướng Montenegro. Ảnh: eturbonews.com.
Thủ tướng Montenegro. Ảnh: eturbonews.com.
Thủ tướng Montenegro. Ảnh: eturbonews.com.
Lên top