Nước đầu tiên kiểm soát được COVID-19, trở về "bình thường cũ"

Đan Mạch tuyên bố kiểm soát được COVID-19, dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế. Ảnh: AFP
Đan Mạch tuyên bố kiểm soát được COVID-19, dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế. Ảnh: AFP
Đan Mạch tuyên bố kiểm soát được COVID-19, dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế. Ảnh: AFP
Lên top