Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nước cộng hoà ly khai ở Moldova muốn sáp nhập với Nga