“Nước chết” đang đầu độc người dân Ấn Độ

Nguồn nước ở Ấn Độ bị ô nhiễm. Ảnh: AFP
Nguồn nước ở Ấn Độ bị ô nhiễm. Ảnh: AFP
Nguồn nước ở Ấn Độ bị ô nhiễm. Ảnh: AFP
Lên top