Nước Arab đầu tiên cấp quốc tịch cho người nước ngoài để thu hút nhân tài

UAE sẽ cấp quốc tịch cho người nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng. Ảnh: AFP
UAE sẽ cấp quốc tịch cho người nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng. Ảnh: AFP
UAE sẽ cấp quốc tịch cho người nước ngoài để thúc đẩy tăng trưởng. Ảnh: AFP
Lên top