Nước Anh thế nào sau 1 tháng sống chung với COVID-19?

Ngày 19.7, Anh dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế để sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Ngày 19.7, Anh dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế để sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Ngày 19.7, Anh dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế để sống chung với COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top