Núi lửa phun trào gần thủ đô Iceland sau hàng chục nghìn trận động đất

Núi lửa phun trào gần thủ đô của Iceland. Ảnh: IMO.
Núi lửa phun trào gần thủ đô của Iceland. Ảnh: IMO.
Núi lửa phun trào gần thủ đô của Iceland. Ảnh: IMO.
Lên top