Núi lửa Indonesia phun trào cột tro bụi khổng lồ, dân làng tháo chạy

Núi lửa Indonesia phun trào ngày 4.12. Ảnh: AFP
Núi lửa Indonesia phun trào ngày 4.12. Ảnh: AFP
Núi lửa Indonesia phun trào ngày 4.12. Ảnh: AFP
Lên top