Nữ tiếp viên hàng không Thái gài hàng hiệu trong người để buôn lậu

Nữ tiếp viên hàng không Thái Lan giấu các mặt hàng trong người để tránh bị đánh thuế. Ảnh: BP.
Nữ tiếp viên hàng không Thái Lan giấu các mặt hàng trong người để tránh bị đánh thuế. Ảnh: BP.
Nữ tiếp viên hàng không Thái Lan giấu các mặt hàng trong người để tránh bị đánh thuế. Ảnh: BP.
Lên top