Nữ thư pháp Ấn Độ sáng tạo giao thoa truyền thống và hiện đại

Chân dung nữ thư pháp nổi tiếng Ấn Độ - Qamar Dagar - sáng tạo giao thoa thư pháp truyền thống và hình ảnh hiện đại. Ảnh: CNN
Chân dung nữ thư pháp nổi tiếng Ấn Độ - Qamar Dagar - sáng tạo giao thoa thư pháp truyền thống và hình ảnh hiện đại. Ảnh: CNN
Chân dung nữ thư pháp nổi tiếng Ấn Độ - Qamar Dagar - sáng tạo giao thoa thư pháp truyền thống và hình ảnh hiện đại. Ảnh: CNN
Lên top