Nữ thị trưởng từ chối lời mời vào nội các của ông Joe Biden

Nữ thị trưởng thành phố Atlanta của tiểu bang Georgia, Keisha Lance Bottoms, đã từ chối cơ hội làm việc trong nội các của ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Nữ thị trưởng thành phố Atlanta của tiểu bang Georgia, Keisha Lance Bottoms, đã từ chối cơ hội làm việc trong nội các của ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Nữ thị trưởng thành phố Atlanta của tiểu bang Georgia, Keisha Lance Bottoms, đã từ chối cơ hội làm việc trong nội các của ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top