Nữ phi hành gia đầu tiên vừa xác lập kỷ lục NASA

Christina Koch trên Trạm Vũ trụ Quốc tế hồi tháng 9.2019. Ảnh: NASA
Christina Koch trên Trạm Vũ trụ Quốc tế hồi tháng 9.2019. Ảnh: NASA
Christina Koch trên Trạm Vũ trụ Quốc tế hồi tháng 9.2019. Ảnh: NASA
Lên top