Nữ nhân duy nhất trong cuộc gặp riêng của Donald Trump và Kim Jong-un

Phiên dịch viên Kim Ju-song (ngoài cùng bên trái) và Lee Yun-hyang (nữ)  cùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump  tại khách sạn Capella, Singapore. Ảnh: Yonhap.
Phiên dịch viên Kim Ju-song (ngoài cùng bên trái) và Lee Yun-hyang (nữ) cùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khách sạn Capella, Singapore. Ảnh: Yonhap.
Phiên dịch viên Kim Ju-song (ngoài cùng bên trái) và Lee Yun-hyang (nữ) cùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khách sạn Capella, Singapore. Ảnh: Yonhap.