Nóng: Tổng thống Donald Trump huỷ thượng đỉnh với ông Kim Jong-un

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Lên top