Nóng: Tổng thống Donald Trump bất ngờ đồng ý gặp ông Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề nghị gặp Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Fox News
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề nghị gặp Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Fox News
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề nghị gặp Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Fox News