Nóng: Syria "hớ nặng", đính chính không bị tấn công tên lửa

Douma, Syria ngày 16.4.2018. Ảnh: AP
Douma, Syria ngày 16.4.2018. Ảnh: AP
Douma, Syria ngày 16.4.2018. Ảnh: AP