Nóng: Đội bóng Thái Lan sẽ ra khỏi hang sớm nhất vào tối nay

Giới chức Thái Lan yêu cầu sơ tán khỏi cửa hang Tham Luang để hoạt động cứu hộ diễn ra thuận lợi.
Giới chức Thái Lan yêu cầu sơ tán khỏi cửa hang Tham Luang để hoạt động cứu hộ diễn ra thuận lợi.
Giới chức Thái Lan yêu cầu sơ tán khỏi cửa hang Tham Luang để hoạt động cứu hộ diễn ra thuận lợi.
Lên top