Nông dân Ai Cập phát hiện bia đá bí ẩn 2.600 tuổi của Pharaoh

Cận cảnh bia đá cố 2.600 tuổi của Pharaoh được một người nông dân tìm thấy ở đông bắc Ai Cập. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập
Cận cảnh bia đá cố 2.600 tuổi của Pharaoh được một người nông dân tìm thấy ở đông bắc Ai Cập. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập
Cận cảnh bia đá cố 2.600 tuổi của Pharaoh được một người nông dân tìm thấy ở đông bắc Ai Cập. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập
Lên top