Nóng cuộc tranh cử Tổng thống Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6.2022. Ảnh: Presidential Communications
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6.2022. Ảnh: Presidential Communications
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6.2022. Ảnh: Presidential Communications
Lên top