Nơm nớp trong vùng dịch COVID-19 hơn 100 triệu người ở Trung Quốc

Các thành phố ở tỉnh Cát Lâm đã ngừng tàu hỏa, xe buýt, đóng cửa trường học và cách ly hàng chục nghìn người. Ảnh: AFP.
Các thành phố ở tỉnh Cát Lâm đã ngừng tàu hỏa, xe buýt, đóng cửa trường học và cách ly hàng chục nghìn người. Ảnh: AFP.
Các thành phố ở tỉnh Cát Lâm đã ngừng tàu hỏa, xe buýt, đóng cửa trường học và cách ly hàng chục nghìn người. Ảnh: AFP.
Lên top