Nối gót Quốc vương, Thái tử Malaysia kết hôn với người đẹp Thuỵ Điển

Hôn lễ của Thái tử Tengku Muhammad Faiz Petra và cô dâu Thụy Điển Sofie Louis Johansson. Ảnh: Facebook.
Hôn lễ của Thái tử Tengku Muhammad Faiz Petra và cô dâu Thụy Điển Sofie Louis Johansson. Ảnh: Facebook.
Hôn lễ của Thái tử Tengku Muhammad Faiz Petra và cô dâu Thụy Điển Sofie Louis Johansson. Ảnh: Facebook.
Lên top