Nơi duy nhất vắng bóng COVID-19 của Mỹ đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Một trong số những hòn đảo của quần đảo Samoa thuộc Mỹ. Ảnh: AFP
Một trong số những hòn đảo của quần đảo Samoa thuộc Mỹ. Ảnh: AFP
Một trong số những hòn đảo của quần đảo Samoa thuộc Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top