Nội các Tổng thống Biden có thêm nhân sự mới đặc biệt

Nhân sự mới trong nội các Tổng thống Biden là Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo. Ảnh: AFP
Nhân sự mới trong nội các Tổng thống Biden là Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo. Ảnh: AFP
Nhân sự mới trong nội các Tổng thống Biden là Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo. Ảnh: AFP
Lên top