Nội các mới cho mục tiêu cũ

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: CNN.
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: CNN.
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: CNN.
Lên top