Nội bộ Iran trái ngược về cách trả thù vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân

Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP
Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP
Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP
Lên top