Nobel Vật lý 2021 vinh danh 3 nhà khoa học Mỹ, Đức và Italia

Nobel Vật lý 2021 được công bố ngày 5.10. Ảnh: AFP
Nobel Vật lý 2021 được công bố ngày 5.10. Ảnh: AFP
Nobel Vật lý 2021 được công bố ngày 5.10. Ảnh: AFP
Lên top