Nobel Vật lý 2019 vinh danh khám phá thay đổi vĩnh viễn nhận thức về vũ trụ

Nobel Vật lý 2019 trao cho James Peebles, Thị trưởng Michel và Didier Queloz. Ảnh: The Guardian.
Nobel Vật lý 2019 trao cho James Peebles, Thị trưởng Michel và Didier Queloz. Ảnh: The Guardian.
Nobel Vật lý 2019 trao cho James Peebles, Thị trưởng Michel và Didier Queloz. Ảnh: The Guardian.
Lên top