Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nobel Hóa học 2019 vinh danh nhà khoa học tạo nền tảng cho xã hội không dây

Từ trái qua phải John B Goodenough, M Stanley Whmitham và Akira Yoshino. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.
Từ trái qua phải John B Goodenough, M Stanley Whmitham và Akira Yoshino. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.
Từ trái qua phải John B Goodenough, M Stanley Whmitham và Akira Yoshino. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.
Lên top