Nobel Hóa học 2019 vinh danh nhà khoa học tạo nền tảng cho xã hội không dây

Từ trái qua phải John B Goodenough, M Stanley Whmitham và Akira Yoshino. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.
Từ trái qua phải John B Goodenough, M Stanley Whmitham và Akira Yoshino. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.
Từ trái qua phải John B Goodenough, M Stanley Whmitham và Akira Yoshino. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.
Lên top